Wystawa oraz ściezka edukacyjna- Westerplatte

Projekt wystawy stałej na Westerplatte

PROJEKT: Anna Grabowska, Zbigniew Dalecki, Mateusz Misztal, Dorota Terlecka,

INWESTOR: Muzeum II Wojny Światowej

FOTO: Grzegorz Dulas

Ścieżka edukacyjna

Zaprojektowanie spójnego sytemu wystawienniczego pozwalającego na przekazanie treści edukacyjnych oraz identyfikacje przestrzeni. W skład projektu wchodziło również opracowanie części graficznej oraz nadzór nad całąścią realizacji.

PROJEKT:  Mateusz Misztal, Dorota Terlecka,

INWESTOR: Muzeum II Wojny Światowej

FOTO: Grzegorz Dulas