Bolesław Biegas

Gdy sztuka spotyka się z polityką

Bolesława Biegasa (1877–1954) uważa się za jednego z najbardziej oryginalnych polskich artystów pierwszej połowy XX wieku. W swej twórczości był obojętny na ówczesne kierunki i trendy w sztuce, pozostając wiernym własnym wizjom malarstwa. Autor portretów sferycznych, uczestnik skandali obyczajowych, nierozumiany przez społeczeństwo, uznawany przez krytyków za politycznie zaangażowanego symbolistę, którego dorobek zamknął się w kilku cyklach malarskich. Pochodził z ubogiej rodziny z Mazowsza, ale za sprawą talentu i mecenasów, m.in. Aleksandra Świętochowskiego większość swego życia artystycznego spędził w Paryżu.

Wystawa została zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Miejsce:  Muzeum Narodowe w Kielcach | Muzeum Dialogu Kultur
Czas: 2018
Kuratorzy:  Piotr Sarzyński
Projekt: Dorota Terlecka, Zuzanna Nowak
Foto:  Muzeum Narodowe w Kielcach

Leave a Reply

Your email address will not be published.