Komunikacja wizualna

Oznakowanie oddziałów Muzeum Miasta Gdańsk

Projekt oznakowania miał na celu ujednolicić oznakowanie oddziałów muzeum oraz sprawić aby były ona bardziej widoczne. Całość projektu musiał być spójna z tkanką historyczną i nie mogła naruszać elewacji. Proponowane elementy to: totemy informacyjne, znaki kierunkowe, szyldy w postaci liter na elewacji oraz oflagowanie nawiązujące do historycznego

PROJEKT: Anita Wasik, Dorota Terlecka

FOTO: Bogna Kociumbas

KLIENT: Muzeum Miasta Gdańsk

Leave a Reply

Your email address will not be published.