Wystawa oraz ścieżka edukacyjna- Westerplatte

Projekt wystawy stałej na Westerplatte

Projekt wystawy obejmował umiejscowienie poszczególnych części wystawy na terenie Westerplatte, koncepcje przestrzenną, graficzną , projekt wykonawczy oraz nadzór nad całością wykonania wystawy.

PROJEKT: Anna Grabowska, Zbigniew Dalecki, Mateusz Misztal, Dorota Terlecka,

INWESTOR: Muzeum II Wojny Światowej

FOTO: Grzegorz Dulas

Ścieżka edukacyjna

Zaprojektowanie spójnego sytemu wystawienniczego pozwalającego na przekazanie treści edukacyjnych oraz identyfikacje przestrzeni. W skład projektu wchodziło również opracowanie części graficznej oraz nadzór nad całąścią realizacji.

PROJEKT:  Mateusz Misztal, Dorota Terlecka,

INWESTOR: Muzeum II Wojny Światowej

FOTO: Grzegorz Dulas

Leave a Reply

Your email address will not be published.